Ved matintoleranse hos barn, kan foreldrene forvente at barnehagen kjøper inn og dekker alternativ mat eller drikke?

I de tilfellene der foreldrene betaler kostpenger til barnehagen må det kunne forventes at barnehagen kjøper inn og dekker mat og drikke til barn som har en type matintoleranse. Dersom barnehagen ikke praktiserer dette, kan ikke barnehagen kreve kostpenger fra foreldre som medbringer egen mat og drikke til barnet sitt. Slik alternativ mat og drikke kan ofte ha en høyere kostnad enn ordinære matvarer, men dette bør ikke være et hinder for at barnehagen foretar innkjøpene av dette. Skulle innkjøp av alternativ mat og drikke føre til økonomiske utfordringer for barnehagen, må barnehagen i dialog med barnehageeier finne en løsning på dette. Eventuelt kan temaet bringes opp til diskusjon i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev