Skal man betale for stengte dager i barnehagen som ikke er ferie?

De fleste barnehager har inntil fem planleggingsdager i året, og holder derfor stengt disse dagene. Planleggingsdagene er regulert i de ansattes tariffavtaler og myndighetene forutsetter at barnehagene har målrettet kompetanseutvikling for de ansatte.

Et heldagstilbud er definert som avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer. Utover dette sier verken forskriften eller tilhørende merknader noe mer om feriestengt eller åpningstider. Dette er heller ikke nærmere regulert i rundskriv eller lignende fra Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet. Det er først dersom barnehagen er stengt utover det som er fastsatt i vedtektene at foreldrene kan kreve reduksjon i betalingen. For eksempel dersom barnehagen er stengt på grunn av streik.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev