Skal barnehagen ha ekstra bemanning om barnet mitt har et særskilt behov?

Bemanningen i barnehagen er regulert i barnehageloven paragraf 18; “Bemanningen må være tilstrekkelig for at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.” Barnehageeieren har ansvar for at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at loven og rammeplanens krav blir oppfylt. Kommunen som barnehagemyndighet har som ansvar å påse at barn får gode utvikling- og aktivitetsmuligheter i barnehagen. Dersom foreldrene opplever at barna i barnehagen ikke får det pedagogiske tilbudet rammeplanen for barnehager legger opp til på grunn av manglende bemanning, så er det sannsynlig at bemanningen ikke er tilstrekkelig. Dersom ditt barn, etter sakkyndig vurdering, har fått enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det i dette vedtaket stå hva denne hjelpen skal bestå i og om det er personell ut over grunnbemanningen som skal gi denne hjelpen.

Les mer om barn med særskilte behov her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev