Hva gjør jeg når barnet mitt ikke kan være ute i barnehagetiden?

Er det helsemessige utfordringer som gjør at barnet ditt helst ikke bør være ute i barnehagen, for eksempel ved allergi?

Barnehageloven paragraf 37 sier at barn med nedsatt funksjonsevne (og det må da vurderes om ditt barn blir definert som dette) skal få et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud av kommunen. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen og i vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Om dette ikke vil være gjeldende for ditt barn vil de fleste barnehager strekke seg langt for å tilrettelegge for en best mulig barnehagehverdag for alle barna. Det vil være en god ide å ta kontakt med barnehagen for å se på muligheter.

  • Kan de voksne i barnehagen få opplæring i å ta løpende vurderinger av om barnet kan være ute den dagen eller ikke?
  • Kan barnet være inne sammen med en annen avdeling i tiden mens de andre barna er ute?
  • Kan barnet være sistemann ut og førstemann inn?

Dersom dere ikke finner fram til en løsning ved ordinært samarbeid med barnehagen, kan dere involvere helsetjenesten i kommunen/spesialist for å få tilstanden vurdert i forhold til barnehageloven paragraf 37 og få hjelp til å vite hva dere har rett på. Ta kontakt med barnehagen så kan de videreformidle hvem dere skal kontakte, og hvordan dere eller barnehagen kan søke om ressurser til tilrettelegging for barnet i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev