Må jeg betale hvis jeg ikke kommer på dugnad i barnehagen?

Mange barnehager gjennomfører dugnad en eller flere ganger i året og baserer dette på deltakelse av foreldrene. På dugnad i barnehagen, som gjerne er på våren, kan man få oppgaver som å rydde i uteleker, male gjerde, luke i blomsterbed eller fylle på ny sand i sandkassen. Noen barnehager ilegger foreldre som ikke dukker opp til dugnad en bot. Om dette er slik i din barnehage, og i så fall hvor mye, står beskrevet i vedtektene til barnehagen, som du ofte finne på barnehagen sine nettsider.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev