Kan lokale FAU og SU representanter søke støtte til kurs?

Det finnes ingen økonomisk ordning for kurs til FAU eller SU-representanter, men FUB oppfordrer barnehagens FAU/SU om å sende en skriftlig søknad til barnehagens kommune om slike midler. Vi minner også om at FUB tilbyr gratis foredrag innenfor følgende temaer:

  • Betydningen av samarbeidet mellom hjem og barnehage
  • Mobbing og vennskap
  • Vennskap i barnehagen
  • Foreldrenes rett til medvirkning
  • Lokale foreldreutvalg – hvordan og hvorfor

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev