Kan jeg klage på tildelt barnehageplass?

Barnehageloven paragraf 12 sier: ”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.”

Kommunen kan oppfylle rett til barnehageplass på tre måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt.
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
  3. Barnet får tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med paragraf 12.

Dersom foreldre ikke har fått første eller andre krav oppfylt kan det kreves en begrunnelse. Denne begrunnelsen kan også gis sammen med avslaget. Det er kun ved avslag på barnehageplass at foreldrene kan sende inn klage, eller dersom de har fått barnehageplass i en annen barnehage enn de hadde på prioriteringslisten.

Det er viktig å være klar over at dersom foreldrene takker nei, har de ikke rett til nytt tilbud. Det er heller ikke grunnlag for å klage når foreldrene har fått tildelt plass og de har mottatt begrunnelse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev