Kan barnehagers samarbeidsutvalg slås sammen?

Kunnskapsdepartementet skrev dette i et brev til Stortinget 13.12.2011:

“Eiere av flere godkjente barnehager må etablere samarbeidsutvalg i hver enkelt barnehage, og dette endres ikke ved at kommuner omtaler flere av sine kommunale barnehager som en felles kommunal virksomhet/enhet. Barnehageloven inneholder ikke hjemmel for dispensasjon fra kravet om samarbeidsutvalg. Hvis allerede godkjente barnehager skal slås sammen må det søkes om ny godkjenning etter barnehageloven. Bare der flere tidligere godkjente barnehager får godkjenning som én ny barnehage vil kravet til samarbeidsutvalg kunne oppfylles med ett samarbeidsutvalg.”

FUB tolker det derfor slik at det ikke er anledning til å slå sammen samarbeidsutvalg i flere barnehager. FUB ser det som svært viktig at foreldre til barn i barnehage har et lokalt samarbeidsforum hvor de har muligheten til å påvirke barnehagens innhold og drift og hvor foreldrenes medvirkning ivaretas. FUB mener det er uheldig at enkeltes foreldres mulighet til medvirkning og innflytelse i eget barns barnehagevirksomhet innskrenkes. Derfor bør ikke barnehagers samarbeidsutvalg slås sammen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev