Kan barnehagen ta med barna på gudstjeneste uten samtykke fra foreldrene?

Barnehagen skal lære barna om tro og verdier, mens opplæring til tro er hjemmets ansvar.
Kirkegang er en frivillig sak. Dersom barnehagen skal være til stede på en gudstjeneste, må barnehagen være åpen på normal måte for barn som foreldrene ikke ønsker skal delta.
Den kristne formålsparagrafen må praktiseres på en slik måte at barn ikke kommer i noen lojalitetskonflikt mellom hjem og barnehage. Alle aktivitetene i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev