Kan barnehagen holde stengt utover feriestengte uker og planleggingsdager?

Barnehageeier har ikke lov til å stenge barnehagen utover feriestengte dager og planleggingsdager, og når barnehagen har planleggingsdager og ferie skal komme klart fram av barnehagens vedtekter. Vedtektene er en skriftlig avtale mellom barnehageeier og foreldrene, og kan leses på barnehagens nettsider.

Dersom barnehagen ønsker å innføre nye bestemmelser rundt stenging av barnehagen og dette ikke er vedtektsfestet, skal forslaget forelegges foreldrene jamfør barnehageloven paragraf 4; Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev