Jeg sitter i samarbeidsutvalget i barnehagen – har jeg taushetsplikt?

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i barnehagen har taushetsplikt etter de generelle bestemmelsene i forvaltningsloven. Representanter i rådsorganene anses å utføre tjeneste i barnehagen.

Denne taushetsplikten gjelder uavhengig om om skjema om tausehetsplikt er signert eller ikke.  Det anbefales at det er rutiner for signering av taushetsskjema for su-medlemmer, for å skape en bevisstgjøring rundt taushetsplikten og med det bidra til å redusere risikoen for at taushetsplikten brytes.

Samarbeidsutvalget vil i noen tilfeller få informasjon som er personlig og det er derfor viktig at de kjenner til ansvaret de har for ikke å spre denne informasjonen, men samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som angår enkeltbarn eller enkeltforeldre.

Den gjelder også for foreldre som i forbindelse med deltakelse på turer arrangert av barnehagen, får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Taushetsplikten gjelder ikke dersom det er foreldrene og ikke barnehagen som er arrangør.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev