Jeg er ny i FAU – hva gjør jeg?

FAU består av foreldre fra avdelingene i barnehagen, og skal være bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen i saker som berører flere enn kun eget barn.

Husk at du skal representere alle foreldrene på din avdeling.

Før du skal i første møte i FAU bør du lese gjennom vedtektene til din barnehages FAU – hvis de har slike vedtekter. Disse vedtektene vil beskrive hvor mange FAU-møter dere skal ha i året, hvordan dere skal velge leder, når sakslisten sendes ut og hvordan den gjøres kjent for de andre foreldrene, hvor referat skal legges etter møte og årshjul for hvilke saker skal opp i FAU. Hvis din barnehage ikke har slike vedtekter kan du foreslå at dette bør lages.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev