Jeg er leder i SU. Noen foreldre har henvendt seg til meg fordi barna deres blir mobbet. Kan jeg dette opp i SU?

SU skal ikke behandle enkeltsaker. I utgangspunktet skal foreldre som opplever at barna deres blir mobbet ta saken opp direkte med barnehagen.

SU kan på generelt grunnlag stille spørsmål til barnehagen om hvordan foreldre skal gå frem hvis de opplever at barnet deres ikke har et trygt og godt barnehagemiljø og hvilke rutiner barnehagen har når det meldes om mobbing.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev