Hvorfor har barnehagene forskjellige tilbud, men samme pris?

Barnehager er ulike både i utforming og aktiviteter som tilbys. Dagens barnehager varierer både i eierform, størrelse, utforming og profil, men alle offentlig godkjente barnehager skal og må følge barnehageloven og dens forskrifter.

Barnehagebetalingen er regulert av loven med en maksimalsats. Maksimalgrense for foreldrebetaling sier at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg. Barnehagen kan ta ekstrabetaling for tilleggstilbud og -ytelser, men disse skal være frivillige og komme utenom makssatsen.

Dersom foreldre eller andre mener at en barnehage ikke innfrir kravene til forventet kvalitet og/eller ikke gir det tilbudet som er pålagt dem gjennom lov og forskrifter, kan dette meldes til barnehagens ledelse via f.eks. foreldrerådet eller samarbeidsutvalget (SU). Når man ikke fram på denne måten, kan barnehagemyndigheten i barnehagens kommune kontaktes.

Hva din barnehage tilbyr mer spesifikt (åpningstider, opptakskriterier, planleggingsdager, foreldrebetaling etc.) står i barnehageeier sine vedtekter på barnehagens nettsider. Barnehagens vedtekter godkjennes og signeres av foreldre ved oppstart i barnehage.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev