Hvordan påvirke åpningstidene i barnehagen?

Dersom foreldrene ønsker å påvirke barnehagens åpningstid, bør dette meldes inn som en sak til barnehagens Samarbeidsutvalg (SU). Forslaget bør sendes inn skriftlig med en begrunnelse, og bør være et ønske og behov fra flere foreldre. Hvor mange foreldre dette bør utgjøre sier loven ingenting om, men dette vil mest sannsynlig fremkomme av barnehagens vedtekter. Dersom vedtektene ikke beskriver forholdet, kan styrer eller barnehagens eier informere om dette.

Saken behandles i barnehagens samarbeidsutvalg og forslaget fra samarbeidsutvalget fremmes deretter for barnehageeier. I kommunale barnehager er det kommunestyret som behandler og vedtar slike saker, i private barnehager er det styret.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev