Hvor mye kan barnehagen ta i kostpenger?

I forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1 står det at utgifter for kost kan komme i tillegg til makssatsen. Kostprisen i barnehage skal ikke overstige de faktiske utgiftene barnehagen har for mat og drikke til barna. Dersom barnehagen har en egen kjøkkenassistent, kan lønnsutgiftene til denne tas med i beregningen.

Hva dekker betalingen?

Hva barna spiser i barnehagen er opp til hver enkelt barnehage, og prisen blir deretter. Det som er mest vanlig er at det blir servert brødmat, knekkebrød, korn og frukt tre ganger daglig, men ofte har barnehager også varmmat en eller flere ganger i uken.

Helsedepartementet har laget en “nasjonal faglig retningslinje” om mat i barnehagen, som de fleste barnehager forholder seg til, med råd om hva mat i barnehage bør inneholde:

  • Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat.
  • Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter.
  • Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag.
  • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig.
  • Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås.
  • Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt i måltidet.
  • Barnehagen skal ta hensyn til barn med særlige behov knyttet til mat og måltider.
  • Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev