Hvilke rettigheter har foreldre når barnehageeier vil flytte barn under tre år fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling?

I barnehageloven paragraf 1 står det: “Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” Dersom barnehagen av ulike grunner ønsker å flytte over et barn under tre år fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling, er det derfor av stor betydning at dette gjøres i samråd med barnas foreldre. Foreldrene må alltid tas med på råd når en slik overflytting er tenkt, hvor en nær dialog mellom barnehagens ansatte og foreldrene er helt avgjørende.

Kunnskapsdepartementet mener at barn regnes som tre år fra og med august det året det fyller tre år. Dersom et barn under tre år flyttes fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling før barnet regnes som tre år, regnes barnet som to barn over tre år. Dette får konsekvenser for arealnormen, dvs. det må være nok plass på storbarnsavdelingen til å ta imot barn under tre år da disse barna krever større plass enn barn over tre år.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev