Hvem er erstatningsansvarlig når et barn i barnehagen gjør skade på andres eiendom?

Det hender at barns handlinger fører til skade på f. eks. et vindu i barnehagen, et annet barns briller eller en bil som står parkert ved eller på barnehagens område.

Barnehagen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som barna har med seg hjemmefra. Barnehagens obligatoriske barnehageforsikringen dekker ikke skade på briller og andre eiendeler, da trengs det en privat ulykkesforsikring. Noen barnehager har ordninger hvor barn får dekket skader på briller, men dette er ikke lovpålagt og avhenger av hva slags forsikringsordning kommunen har. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder, det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder i barnehagen.

Hvis et barn får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakassering som barnehagen burde ha stoppet, kan man be barnehagen om erstatning. Det samme gjelder hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis barnehagen er uaktsom.

Et barn eller en ungdom er bare ansvarlig dersom skaden er påført med vilje (forsett) eller ved uaktsomhet og det «finnes rimelig» (skadeserstatningsloven § 1-1). Barnets alder er av sentral betydning. Når det gjelder spørsmålet om et barn har handlet uaktsomt viser Høyesterett til at utgangspunktet for vurderingen er om noen under 18 år har handlet annerledes enn barn og ungdom i samme aldersgruppe vanligvis handler eller ville ha handlet i samme situasjon. Høyesterett understreker også at det bør være adgang til å ta et visst hensyn ikke bare til den alders­gruppe barnet tilhører, men også det modenhetstrinnet barnet står på. Dersom barnet er ansvarlig, er foreldrene erstatningsansvarlige med inntil kroner 5000,-.

Foreldre kan bli ansvarlig for skade påført av barn, dersom de har «latt det mangle på tilbørlig tilsyn» (skadeserstatningsloven § 1-2). Når barna er i barnehagen, er det barnehagen som har tilsynsansvaret, og barnehagen kan bli ansvarlig på dette grunnlaget, selv om det ikke står i loven. Dette framgår av lovens forarbeider.

Det er eier eller eiers forsikringsselskap som blir sittende igjen med ansvaret/tapet dersom det ikke er grunnlag for å kreve erstatning eller det ikke er kjent hvem som har påført en skade.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev