Hva menes med saker av viktighet?

Det kreves av barnehageeieren at den legger frem saker av viktighet for foreldrerådet. Dette gjelder saker som budsjett, pedagogisk rammeplan, driftsendringer og arealutnyttelse mv. Disse sakene blir ofte behandlet enten i samarbeidsutvalget.

Saker av viktighet som behandles i SU: Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, samarbeidsutvalget skal også fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, det står i barnehageloven paragraf 2. Det står for eksempel i forskriften om pedagogisk bemanning av en uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved eiers søknad om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning.

Saker av viktighet som blir behandlet i FAU: Dette kan være saker av en mer praktisk art, som for eksempel budsjett eller arealutnyttelse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev