Hva kan vi foreldre kreve av uteområdene til barnehagen?

Alle barnehager er forskjellige, både inne og ute, men det stilles krav til at barnehagens uteområder skal ha en kvalitet som står til barnas behov. Barnehagelovens paragraf 10 sier konkret at: “barnehagens fysiske rammer, dvs lokaler og uteområder må være egnet for barnehagedrift. Uteområder må utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for kroppslige utfordringer og som fremmer lek, læring om omsorg. Det står også i merknaden til loven: «Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk utfoldelse, og som samtidig er trygge for barn i ulike aldersgrupper. Uteområdene må derfor være egnet, både i utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold.»

Dersom barnehagens krav til f.eks. uteområdet ikke står i forhold til lovens og forskriftens krav, må dette meldes inn til barnehagens ledelse eller til kommunen hvor barnehagen ligger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev