Hva er forskjellen på foreldreråd og FAU?

Foreldreråd i barnehagen er samtlige foreldre til barn i barnehagen. Dette er et lovpålagt organ (barnehageloven paragraf 4) som skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.

I mange barnehager er det vanlig praksis å opprette et arbeidsutvalg (FAU) i tillegg, men FAU er ikke et lovpålagt organ i barnehage, slik det er i skolen. Vanligvis velges det to representanter fra hver avdeling i en barnehage, som til sammen utgjør FAU.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev