Hva er familiebarnehage?

En familiebarnehage er en barnehage med få barn og som har oppholdssted i et privat hjem. Familiebarnehagene har ikke krav om pedagogisk bemanning, den som har ansvaret for barna er en familiebarnehageassistent som skal motta veiledning av en barnehagelærer. Hjemmene som barnehagen driftes i skal kvalitetssikres og godkjennes av kommunen.

Forskriften om familiebarnehager sier om antall barn i familiebarnehager at: “et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antall reduseres. Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger.”

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev