Gjelder taushetsplikten også for barn/elever som er utplassert eller jobber i barnehagen?

Reglene om taushetsplikt i barnehage gjelder uansett alder, men brudd kan ikke straffes før man er blitt 15 år. Når veldig unge mennesker skal være i barnehagen må det i hvert tilfelle gjøres en individuell vurdering om den enkelte er moden nok til å forholde seg til taushetsplikten, og om det er forsvarlig at vedkommende jobber i barnehage.

Unge arbeidstakere, på lik linje med voksne, må skrive under på en erklæring, men leder må i større grad forvisse seg om at de unge faktisk forstår innholdet i taushetsplikten og får nødvendig opplæring.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev