Gjelder taushetsplikten i barnehagen for alle ansatte – uansett alder?

Reglene om taushetsplikt i barnehage gjelder uansett alder, men barn under 15 år kan ikke straffes om de bryter reglene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev