Gjelder aktivitetsplikten for alle som jobber i barnehagen?

Aktivitetsplikten gjelder for alle ansatte i barnehagen, både de som jobber  på avdelingene og barnehagens ledelse. Plikten gjelder i tillegg merkantilt personale,  renholdere, vaktmestere m.fl. som jobber i barnehagens lokaler eller på uteområdet gjennom deler av barnehagedagen.

Andre voksne som oppholder seg regelmessig i barnehagen er også omfattet av aktivitetsplikten. Det kan være helsesykepleiere, ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste og lignende.

Aktivitetsplikten innebærer at man som voksen skal følge med, gripe inn og varsle hvis man får mistanke- eller kunnskap om at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i barnehage?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev