Finnes det regler for hvor lenge en barnehage kan drives uten pedagogisk leder, for eksempel ved sykemelding?

På en barnehageavdeling har pedagogisk leder vært sykemeldt hele barnehageåret. Avdelingen blir nå drevet av en assistent og to barne-og ungdomsarbeidere. De er flinke og gode med barna, men har ikke pedagogutdanning. Er dette lov?

Barnehageloven stiller krav om at pedagogisk leder skal ha utdanning som barnehagelærer. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet ifølge barnehageloven paragraf 17, men kun for ett år av gangen. Dersom fraværet varer utover et halvt år, bør det allikevel vurderes om det beste for barnehagen er at stillingen lyses ut eller om det settes inn vikar med nødvendige kvalifikasjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev