Får jeg betalingsfritak hvis barnet mitt er sykt over lengre tid?

Dette er individuelt fra barnehage til barnehage og reguleres i barnehagens vedtekter. Dersom barnehagen er kommunal, vil kommunen ha en felles bestemmelse for samtlige kommunale barnehager. Noen kommunale barnehager praktiserer følgende regel: Dersom barnet blir borte fra barnehageplassen sin en måned eller mer p.g.a. skade/sykdom, så gis det fritak for oppholdsbetaling i hele perioden barnet er borte. Er barnehagen privat, skal eier sørge for å beskrive dette i barnehagens vedtekter.

Ved lang tids sykefravær anbefales det at barnets foreldre/foresatte sender en formell søknad til barnehagens eier om fritak fra foreldrebetalingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev