Endres foreldrebetalingen i takt med redusert åpningstid i barnehagene?

Når myndighetene har rådet barnehageeierne om å holde barnehagens åpningstid redusert, så er det selvfølgelig for at barnehagens ansatte både skal kunne håndtere smittevernreglene og kunne yte et kvalitativt godt tilbud til barna. I og med at den reduserte åpningstiden kun er et midlertidig tiltak, som vil bli utvidet i takt med hvordan myndighetene vurderer at gjenåpningen og smitteverntiltakene fungerer i barnehagene har det ikke kommet regulering i makssatsen til foreldrebetaling i barnehagene.

Hvor raskt den enkelte barnehageeier kommer til å utvide åpningstiden, kommer til å være ulikt fra barnehageeier til barnehageeier og fra kommune til kommune. FUB vil derfor råde foreldrerådet (eller FAU) i barnehagen om å ta kontakt med barnehageeier og be om et drøftingsmøte vedrørende åpningstid og foreldrebetaling. Den enkelte barnehageeier, kommunal eller privat, har mulighet til å lage seg lokale løsninger på dette området.

Når det gjelder betaling for kost i barnehagen, mener FUB det er urimelig å kreve betalt dersom barnehagen ikke serverer mat som vanlig. Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen, paragraf 1. Slik vi i FUB tolker denne, kan ikke barnehageeier kreve betaling for kost når barnehagen ikke tilbyr dette, da kostpenger skal dekke barnehagens faktiske utgifter til mat. I et brev til FUB høsten 2020 slo Udir fast at barnehager som holder stengt med hjemmel i smittevernloven ikke kan kreve kostpenger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev