Det er en ansatt i barnehagen som krenker barnet vårt – hva kan vi gjøre?

Det står i barnehageloven, kapittel 8, at alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barnehagen skal aktivt arbeide for å skape et positivt barnehagemiljø.

Det er spesielt alvorlig hvis en voksen i barnehagen utsetter et eller flere barn for krenkelser. Da skal styrer varsles snarest. Styrer har ansvar for å varsle barnehageeier, undersøke saken og sette inn tiltak.

Hvis det er noen i barnehageledelsen som står bak krenkelsene, skal den som får mistanken, varsle direkte til barnehageeier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev