Barnet mitt er utredet av PPT. Nå er jeg kalt inn til møte hvor sakkyndig vurdering er tema. Hva er en sakkyndig vurdering?

En sakkyndig vurdering er et dokument som gir oversikt over hvilke utredninger som er gjort, og hva man har funnet ut om barnets styrker og særskilte behov. Den sakkyndige vurderingen skal konkludere med om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp eller ikke.

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.

Den ferdige sakkyndige vurderingen sendes både barnehageeier, barnehagen og dere som foreldre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev