Barnet mitt blir mobbet. Kan jeg ta direkte kontakt med mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være barn eller foresatte, men også ansatte i barnehage. Mobbeombudet taler barnas sak.

Mobbeombudet kan for eksempel:

  • gi råd til foresatte om hvordan man kan gå frem for å kontakte barnehagen i forbindelse med at barnet blir mobbet
  • veilede i fastlåste konflikter
  • gi bistand til barnehageledelsen for å sikre et trygt og godt miljø for barn

Det er mobbeombud i alle landets fylker.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev