Slik kan du markere Barnehagedagen

Bildet viser små barnehender som gjør seg klar til å tegne og skrive. foto: colourbox.

15. mars markeres Barnehagedagen 2022 over hele landet. Her får du tips til hvordan du og din barnehage kan markere dagen.

Barnehagedagen er en årlig markering der man gjennom å velge ut et tema ønsker å synliggjøre hva barna erfarer, lærer og opplever i barnehagen. Tema for dagen er «Vennskap» og slagordet er «Vennskap – Du og jeg». Å skape vennskap og lære barn å beholde venner er viktig for barnet her og nå, og for framtiden.

Les mer om årets tema for barnehagedagen.

Slik markerer du dagen

Pedagogisk leder og foredragsholder i Ilabekken barnehager, Ståle Skagen (bildet nede til venstre), har vært med på å markere Barnehagedagen en rekke ganger. Han mener dagen har blitt en viktig markør landet rundt som de aller fleste har hørt om.

– Derfor er denne dagen en gylden mulighet for å feire og glede seg over viktige temaer som det settes søkelys på – sammen med barna, foresatte og ansatte, sier han.

Her er Ståle Skagens beste tips til hvordan barnehager kan jobbe med Barnehagedagen:

  • Vær ute i god tid og planlegg godt, og la Barnehagedagen være på sakslisten til både pedledermøter og avdelings- og basemøter.
  • Sett det på agendaen når brukerråd- og samarbeidsutvalg holder møte, og involvere disse i planleggingsarbeidet.
  • For de som arbeider etter et årshjul kan man la Barnehagedagen få en sentral plass der.
  • Heng opp Barnehagedagen-plakatene i god tid før selve dagen.

– Få med foreldrene

I fjor bidro Skagen med artikkel og foredrag da Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB arrangerte inspirasjonsseminar på nett. Når han arrangerer dagen i egen barnehage mener han det er svært viktig å involvere foresatte.

– Sørg for å profilere dagen ut til foresatte. Foreldregruppene i barnehagene danner et svært bredt nedslagsfelt hva profilering angår. Her finnes ofte mennesker i ulike posisjoner i arbeidslivet, samt mennesker med politisk engasjement både lokalt og sentralt. Her har vi en meget god mulighet for å få formidlet barnehagens pedagogiske ståsted, og vise frem hvordan vi jobber med ulike tematikker, sier han.

Bli med på markeringen!

Barnehagene velger selv hvordan de vil markere Barnehagedagen. På nettsidene våre udf.no/barnehagedagen kommer det nedlastbare plakatert, og vi vil legge ut artikler til inspirasjon som omhandler temaet. På nettsidene våre kan du også lese mer om Barnehagedagen, historien og tidligere temaer.

Støttemateriell til rammeplanens arbeid med vennskap finnes på Utdanningsdirektoratet sin nettside. På forskningsnettstedet Utdanningsforskning finner du også mange interessante artikler om temaet.

Ståle Skagen mener det barna bør ha hedersplass når denne dagen gjennomføres.

– Det er de som er fremtiden, og de vi skal sende videre av gårde i utdanningsforløpet og livet med den riktige og viktige bagasjen i sekken. Derfor er årets tema av ekstra stor betydning. Sterke barnefellesskap!

Les mer om Barnehagedagen
Les mer om trygt og godt barnehagemiljø

Meld deg på vårt nyhetsbrev.