Rett til barnehageplass

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Rett til barnehageplass
Bildet viser e mor som leverer en liten gut i barnehagen.

Alle barn har rett til barnehageplass innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Søknadsfristen er som regel 1. mars.

Barn født i september, oktober eller november har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år, ifølge barnehageloven paragraf 16. Kommunen svarer på søknader så raskt som mulig.

Barn som fyller ett år i desember har krav på barnehageplass i august i det påfølgende året.

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
  3. Barnet får et tilbud om annen barnehage

Dette skriver Lovdata om rett til barnehageplass.

Barnehageplass utenom hovedopptak

Det er mulig å få plass i barnehage utenom hovedopptaket, men det forutsetter at det er ledig plass i barnehagen.

Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen dere bor, og kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen, men i de fleste kommuner er det 1. mars. Når søknadsfristen er i din kommune, står på din kommune sine nettsider.

Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for å samordne opptaksprosessen for alle barnehagene i kommunen; private, offentlige og ideelle.

LES OGSÅ: Ti tips for å finne riktig barnehage

LES OGSÅ: Kan jeg klage på tildelt barnehageplass?

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev