Rådgivningsåret 2021: Dette lurte foreldre på i fjor

Mor og barn
Bildet viser en mor som henter barnet sitt i barnehagen.

Vanskelig samarbeid mellom barnehage og hjem, organisering av rådsorgan og barn som mistrives i barnehagen. Her er temaene FUB ga råd om i fjor …

Rådgivningsåret 2021 var et relativt travelt år for FUB. Til sammen tok de to rådgiverne imot 222 rådgivninger på telefon eller e-post. Problemstillingen som oftest gikk igjen var rådsorgan; altså hvordan man skal jobbe med SU og FAU i barnehagen. I tillegg til veiledning om rådsorgan så var også fjoråret preget av samarbeidsproblemer mellom hjemmet og barnehager.

– Det er for det meste foreldre som ringer og ber om råd, men vi snakker også med en del styrere som ber om råd til å håndtere krevende samarbeidssituasjoner, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Mangler info og involvering

De er flere utløsende faktorer for samarbeidsproblemene. Flytting av barn fra liten til stor avdeling og deling av grupper er gjengangere. Mangel på informasjon og involvering i prosessen når barna skal over på en ny avdeling fører ofte til et dårlig samarbeidsklima. I andre tilfeller blir vi kontaktet av foreldre som mener at de får en dårlig velkomst når de kommer i barnehagen. Andre foreldre forteller om ansatte som fungerer dårlig sammen med barna.

– En ting går igjen i nesten alle sakene; det er at foreldre opplever å bli avfeid og ikke tatt på alvor av barnehagen. Dette ser vi både når det gjelder flytting mellom avdelinger, møter i samarbeidsutvalg (SU), samt barn som ikke har det trygt og godt. Det starter ofte med små problemer, så eskalerer det fordi foreldrene føler at de ikke blir tatt seriøst. Dette er bekymringsfullt, samtidig trenger det ikke være store justeringene som skal til for å snu dette, sier Einar Olav Larsen.

Går begge veier

Ansatt og forelder
Bildet viser en barnehageansatt som snakker sammen med en mor.

Det er langt fra bare foreldre som melder om samarbeidsproblemer. Ansvaret for god kommunikasjon ligger hos hele laget rundt barnet.

– Vi har styrere som kontakter oss og forteller om foreldre som har sluttet å hilse på hverandre, eller foreldre som slutter å hilse på ansatte. Vi har barnehagestyrere som opplever det vanskelig og lurer på hva de kan gjøre når enkelte barn ikke inviteres i bursdag. Samarbeidsproblemene går begge veier. Foreldre kan være en forsterkende faktor for gode barnehagemiljø, men de kan også være en faktor til at barnehagemiljøet blir dårlig. For å få et godt miljø er man helt avhengige av at foreldre og ansatte spiller på lag. Det må vi som foreldre ta med oss, særlig i en tid med mye sykdom og høyt press på bemanningen, sier Larsen.

Lovverk gir sterk vekst

Rådgivninger som havner i kategorien trygt og godt barnehagemiljø var det raskest voksende rådgivningstemaet i 2021, sammenliknet med året før. I 2020 fikk FUB 17 henvendelser om temaet. I 2021 vokste det til 33. Ekstra bekymringsfullt med tanke på at hvert eneste barn som har det utrygt, er ett for mye.

En årsak kan være innføringen av nytt lovverk som utløste en aktivitetsplikt hos barnehagen, og som i realiteten styrker barn og foreldres rettigheter dersom barnet deres ikke har det trygt i barnehagen.

– Vi har foreldre som forteller at barnet deres ble klora og dytta av andre barn. Flere sier at barnehagen lager skriftlige planer som aldri blir fulgt opp. Enkelte steder har arbeidet med planer stoppet på grunn av nytt personell eller ny styrer. Vi har også hørt om barn som er truet av andre barn i flere år, uten at noe blir gjort. Vi hører flere varianter av at barna må øve seg på å ta vare på hverandre og at barnehagen tillater former for krenkelser og utestengelser. Dette er klare lovbrudd og absolutt ikke greit, sier Larsen.

Ansatte som krenker

Innenfor trygt og godt barnehagemiljø-kategorien finnes også saker hvor ansatte krenker barn.

– Vi får telefoner og mailer om ansatte som klyper og slår barn. I disse tilfellene hører vi ofte at den ansatte blir flytta over til en ny avdeling, uten at foreldrene informeres. Foreldrene ser da bare at den ansatte er flyttet, men får ikke vite om det er gjort andre tiltak for å sørge for at det ikke gjentar seg med andre barn. Det er flere slike tilfeller hvor barnehagestyreren kun hører ansattes side av saken, og avslutter saken uten å involvere barnet og foreldre. Dette er også klare lovbrudd, sier FUB-lederen.

Selv om FUB ser at loven som kom i januar 2021 har mye positivt ved seg, har den et klart forbedringspotensial. Foreldre må få ha en uavhengig instans som kan vurdere enkeltsaker når barnehage og hjemmet står fast. FUB har tatt til orde for at statsforvalteren skal komme inn og gi en uavhengig vurdering – slik man har i skolen.

– Vi ser altfor mange fastlåste saker med foreldre som ikke er fornøyde med jobben barnehagen har gjort for å skape trygghet for barnet deres. Foreldre, barnehagene og barnet selv, fortjener en uavhengig vurdering av sakene på individnivå. Det er helt avgjørende for å kunne gjøre en vurdering av barnas beste.

Sliter med SU og FAU

Så tilbake til toppen av rådgivningstabellene. For også i år er det kategorien rådsorgan som topper statistikken. Barnehagerådgiverne våre bruker mye tid på å svare på spørsmål rundt organisering og gjennomføring av SU-møter. Dette viser at mange er opptatt av å gjøre jobben riktig.

Her er et knippe spørsmål som går igjen, år etter år:

  • SU-ledere lurer på hvordan de kan endre vedtektene til barnehager.
  • Hvordan føre referat fra SU-møter, og hvem skal godkjenne referatene før de sendes ut?
  • Hva er forskjell på SU og FAU?
  • Kan barnehageansatte sitte i SU?
  • Hvordan skal man velge medlemmer til SU og FAU under korona, når man ikke kan ha foreldremøter?

Svarene på alle disse spørsmålene finner du HER.

– I tillegg spør foreldre oss også om åpningstider, bemanning, betaling og mattilbud i barnehagene. Bedre informasjon og involvering av foreldre er nøkkelord, men det handler ikke alltid om konflikter. Mange foreldre og styrere tar kontakt med et ønske om bedre samarbeid til det beste for barna. De som har den innstillinga har en bedre forutsetning for å lykkes dersom det skulle oppstå uenigheter ved et seinere tidspunkt. Det skal egentlig ikke så mye til, avslutter Larsen.

Rådgivninger 2021

Rådsorgan: spørsmål om SU, FAU og foreldreråd84
Samarbeidsproblemer hjem-barnehage78
Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing33
Organisering i barnehagen15
Åpningstid11
Foreldrebetaling4
Vedtekter

4
Tabellen viser antall rådgivninger per tema for FUB i 2022. Noen rådgivninger registreres ved flere temaer.

Rådgivninger 2020            

Rådsorgan: spørsmål om SU, FAU og foreldreråd                        53
Samarbeidsproblemer hjem-barnehage50
Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing17
Mat i barnehagen11
Organisering i barnehagen9
Bemanning9
Åpningstid7
Overganger innad i barnehagen7
Kvalitet i barnehagen6
Tabellen viser topp ti lista for rådgivninger i 2020. Totalt kom det inn 234 henvendelser dette året.

Rådgivninger 2019

Samarbeidsproblemer hjem-barnehage52
Rådsorgan: spørsmål om SU, FAU og foreldreråd48
Bemanning og kosthold21
Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing37
Sikkerhet i barnehagen12
Tabellen viser topp fem lista for rådgivninger i 2019. Totalt kom det inn 221 henvendelser til FUB i 2019.

Har du spørsmål til våre rådgivere? Ring oss på 477 99 200 eller kontakt oss via skjemaet under.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev