Personvernerklæring

Foreldreutvalget for barnehagene

1. Generelt

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) samler inn og bruker personopplysninger.

Sekretariatet, ved kontorsjef, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

FUB og FUG behandler alle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon du oppgir i forbindelse med nyhetsbrev, markedsføring, påmeldinger, bestillinger og annet, i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun til det du har gitt ditt samtykke til, for å oppfylle en avtale du er part i eller for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

FUB og FUG vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt en avtale eller vår rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven.

2. Innhenting og behandling av personopplysninger

FUB og FUG innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med følgende tjenester: nyhetsbrev, nettstatistikk, Facebook pixel og søk, bestilling av veiledningsmateriell, bestilling av foredrag, kursdeltakelse, spørreundersøkelser og saksbehandling og arkiv. Samtlige tjenester blir beskrevet nedenfor.

Rådgiving

All statistikk vi fører er anonymisert og kan ikke knyttes til deg som bruker. Sekretariatets medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger. Det gjøres ingen systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres. Telefonsamtaler til vår veiledningstjeneste telles i anonym form.

Nyhetsbrev

På fubhg.no og fug.no kan du melde deg på vårt nyhetsbrev ved å oppgi kontaktinformasjon som navn og e-post. Personopplysninger vi samler inn ved påmelding til nyhetsbrev blir ikke benyttet til andre formål enn til utsending. Du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrevet ved hjelp av linken for avmelding i hver e-post. Dine personopplysninger vil da bli slettet.

Fjuz er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedene. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun sekretariatet og Fjuz som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom sekretariatet og Fjuz regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Deling av innhold på sosiale medier

FUB og FUG samler ikke inn opplysninger om innhold du deler i andre nettsamfunn. Eksempler på sosiale medier er nettsamfunn som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube og blogg.

Nettstatistikk

FUB og FUG bruker Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Informasjon benyttes kun for å forbedre nettsidene. Google Analytics bruker informasjonskapsler og mottar generell nettsidestatistikk som f.eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

Informasjonen som samles inn er aggregert (det vil si opplysningene slås sammen til en gruppe) og kan ikke spores tilbake til deg.

Om du ikke ønsker at Google Universal Analytics skal samle dine besøksdata, kan du installere Google Analytics opt-out. Dette er en tilleggsfunksjon for din nettleser som forhindrer slik lagring. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes via nettleseren. For informasjon om hvordan du gjør dette, må du se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

Facebook Pixel

Facebook Pixel er et script som måler nettverkstrafikk på tvers av FUB og FUG sine nettsider og Facebook. Opplysningen som vi samler inn benyttes til å levere spesialtilpasset innhold og kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler. Facebook Pixel samler ikke personidentifiserende opplysninger om deg. Du kan når som helst slå av informasjonskapsler i din nettleser og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner. På Facebook.com kan du finne mer informasjon om retningslinjene innen personvern og informasjonskapsler til Facebook.

Informasjonskapsler (Cookies)
Når du bruker nettstedene fug.no og fubhg.no plasserer vi noen såkalte informasjonskapsler (cookies) på din enhet for å forbedre brukeropplevelsen din. Informasjonskapsler brukes til å gi deg bedre tjenester, for eksempel gjennom å:

  • Gjenkjenne enheten din, så du slipper å oppgi samme informasjon flere ganger.
  • Måle hvor mange som bruker nettsiden, slik at vi kan gjøre den enklere og raskere.
  • Å forstå brukernes atferd på nettstedet vårt, slik at vi kan gjøre brukeropplevelsen bedre.

Du kan skru av eller begrense plasseringen av informasjonskapsler ved å bruke innstillingene på din nettleser. For mer informasjon om hvordan dette gjøres for de enkelte nettleserne kan du besøke

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Søk

Fubhg.no og fug.no lagrer søkeord som brukes av deg som besøkende. Opplysningene benyttes av redaksjonen for å utforme og forbedre nettsidene med relevant informasjon for deg. Søkeordene og informasjonen som oppbevares knyttes ikke opp til deg som person.

Fubhg.no og fug.no kan komme til å måtte oppgi dine personlige opplysninger hvis loven krever det, eller hvis vi i god tro finner dette nødvendig for å (a) følge forordninger i loven eller rette seg etter rettslige prosesser som blir meddelt FUB og FUG eller (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom tilhørende FUB og FUG, eller (c) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte sikkerheten til brukere av våre tjenester, web-områder eller publikum.

Bestilling av veiledningsmateriell

På nettsiden kan du bestille veiledningsmateriell ved å oppgi virksomhetens e-post og postadresse. Bestillingsinformasjonen deles med distributøren Labelator Eie Marketing som sender ut veiledningsmateriellet på vegne av sekretariatet. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av veiledningsmateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger bli slettet.

Bestilling av foredrag

Per e-post kan du be sekretariatet om å holde et foredrag for din virksomhet, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av foredrag blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset.

Kursdeltakelse

Når du melder deg på kurs, vil eksterne arrangører foreta kursadministrasjonen. Sekretariatet vil kreve databehandleravtale av sine leverandører.

Spørreundersøkelser

Sekretariatet bruker eksterne aktører til å gjennomføre undersøkelser. Sekretariatet krever databehandleravtale av sine leverandører.

Saksbehandling og arkiv

FUB og FUG bruker Elements arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Elements er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Sikiri som følger offentlige standarder (NOARK). Arkivleder er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Sekretariatet er pålagt å gjøre sine offentlige postjournaler tilgjengelig for allmennheten. En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. Journalene gjøres tilgjengelig på forespørsel.

3. Personvernombudsordningen

FUB og FUG har personvernombud i henhold til personopplysningsloven (lov om behandling av personopplysninger). Søknader, endringer og annen journalført korrespondanse med personvernombudet registreres i sekretariatets arkivsystem. En av personvernombudets oppgaver er å bistå med ivaretakelse av rettigheter for den som har opplysninger registrert hos virksomheten. Sekretariatets personvernombud kan nås på mobilnr. 477 99 200.

Rettigheter

Alle som er registrert i våre registre har rett til innsyn i egne opplysninger og du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i FUB og FUG.

FUB og FUG plikter på selvstendig grunnlag å slette personopplysninger som ikke lenger er relevante for behandlingen. Dette selv om opplysningene ikke er mangelfulle eller mangelfulle, og innen rimelig tid.

I henhold til personopplysningsloven har alle som er registrert hos oss rett til å kreve at uriktige eller mangelfulle opplysninger blir rettet eller supplert, og at opplysninger vi ikke har godkjenning for å behandle blir slettet.

Plikten til å slette personopplysninger er i noen tilfeller begrenset av annet lovverk (for eksempel bokføringsloven) og det kan gjøres unntak fra sletteplikten for data som lagres for historikk eller statistisk formål.

Du kan:

  • be om at uriktige og ufullstendige personopplysninger som har blitt innhentet gjennom nettstedet blir rettet, slettet eller supplert.
  • motsette deg visse former for behandling av personopplysninger f.eks. automatisk profilering.
  • kreve at behandling av egne personopplysninger begrenses. FUB og FUG registrerer ikke flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig og behandler opplysninger kun til formålene som er beskrevet under punkt 2 i denne erklæring.
  • klage til personvernombudet i organisasjonen og Datatilsynet på behandlingen du mener er i strid med personvernreglene.
  • få informasjon dersom personopplysningene blir behandlet for et annet formål enn de ble samlet inn for.
  • kreve å ta med deg opplysningene dine til en annen virksomhet, såkalt dataportabilitet.
  • få informasjon om hvilke interne og eksterne instanser som har mottatt opplysninger om den besøkende.

Vi skal besvare din forespørsel innen 30 dager. Ved krav om innsyn vil du få dine personopplysninger utlevert i henhold til personopplysningsloven.

4. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Postadresse: Postboks 29, 3833 Bø i Telemark

Besøksadresse: Lundevegen 3, 3800 Bø i Telemark

E-post: post@fug.no
Telefon: 477 99 200

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev