Trygt og godt barnehagemiljø

Vennskap
Bildet viser tre barnehagebarn som holder hender i vennskap.

FUB mener at lovverket om trygt og godt barnehagemiljø må få lovfestet en håndhevingsordning slik at barn som har det utrygt i barnehagen kan få sin sak behandlet av en nøytral instans. Dette er viktig for å sikre barnas rett til å ha et godt og trygt barnehagemiljø. 

Barna våre skal føle seg trygge, føle at de blir sett og oppleve at de blir inkludert i lek og barnehagens hverdag. For å få til dette er det avgjørende at det er nok kompetente ansatte til stede sammen med barna gjennom hele dagen. Barnehagen må involvere foreldrene i arbeid med å få til et godt psykososialt miljø for alle barn. Sammen skal foreldre og ansatte bygge et lag rundt barna våre.

En positiv opplevelse

Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer at barnet selv opplever at det er trygt og godt i barnehagen, at det er inkludert i barnegruppen, og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse og noe barnet ser fram til.

SE OGSÅ: Læringsheftet «Mobbing i barnehagen»

FUB mener

  • Lek forebygger mobbing og krenkelser. De ansatte i barnehagen må ha kompetanse om hvor viktig leken er for barna.
  • Det må være nok voksne til stede sammen med barna gjennom hele dagen.
  • Alle ansatte må kjenne til aktivitetsplikten i barnehagen.
  • Loven om trygt og godt barnehagemiljø mangler en dokumentasjonsplikt og håndhevingsordning.
  • Barnehagen må gi foreldrene forståelse for hvor viktige de er i arbeidet med å lage gode psykososiale miljø for egne og andres barn.
  • Barnehagene må legge til rette for gode relasjoner mellom foreldre i barnehagen, eksempelvis legge til rette for foreldrenettverk.
  • Barnehagen må speile det mangfoldige samfunnet vi lever i. Vi trenger mangfold blant de ansatte, blant annet på etnisitet, nasjonale minoriteter, kjønn og funksjonsevne.

I den nedlastbare fila nederst på sida kan du lese hvordan FUB mener et trygt og godt barnehagemiljø bør organiseres.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev