Styring og finansiering av barnehagesektoren

Biletet syner to teikneseriefigurar i demonstrasjon for fleire ansatte i barnehagane

Biletet syner to teikneseriemenneske i demonstrasjon for fleire ansatte i barnehagane

Framlegg om nye reglar i barnahagelova med forskrifter blei sendt på høyring frå kunnskapsdepartementet 1. november 2023. FUB har svara på høyringa.

Dei nye reglane som er framsatt spring ut av den nasjonale strategien Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi fra 2030. Regjeringa har som overordna mål å bidra til at barn i hele Noreg skal ha tilgang til eit likeverdig barnehagetilbod av god kvalitet.

Du kan lese heile høyringsnotatet HER.

Mangfald og valfridom

FUB har i hovudsak knytta merknadar til kapitla 5, 7, 10 og 14 og lagt hovudvekt på følgjande punkt:

  • det er viktig for foreldrene med mangfold og valgfrihet i barnehagetilbudet og at det er en styrke at dette består av både private og kommunale barnehager.
  • det er viktig for foreldrene med tilgang til barnehager i geografisk nærhet til hjemmet.
  • det er viktig for foreldrene at de får et barnehagetilbud av god kvalitet for pengene de betaler; om det gode tilbudet gis av det private eller det offentlige er underordnet.

Heile høyringssvaret frå FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev