Rammeplan SFO

Biletet syner eit born med blå ryggsekk mot diffus utandørs bakgrunn

FUB har gjeve si uttaling til forslag til nasjonal rammeplan for skolefritidsordninga (SFO). Vi ynskjer ein rammeplan velkomen og har gjeve nokre innspel til kva vi meiner vil gjere rammeplanen betre.

Utdanningsdirektoratet sende utkastet til rammeplan for SFO på høyring i desember 2020. Hovedhensikta med rammeplanen er å gje eit likare SFO-tilbod med betre kvalitet i heile landet.

Heile høyringa kan du lese HER.

Foreldresamarbeid

FUB meiner rammeplanen bør sette tydelegare krav til foreldresamarbeid og innehalde reglar om makspris.

Heile høyringssvaret frå FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev