Rammeplan for barnehagelærarutdanninga

Ensom gutt, alene
Bildet syner ein gut som går aleine ute i leikegarden i barnehagen.

FUB har gjeve si uttaling til sluttrapporten til rammeplangruppa for barnehageutdanninga og forslag til revidert rammeplan for norsk og samisk barnehagelærarutdanning. Vi peiker mellom anna på at barnehagelærerutdanninga må gje god kompetanse på leik, foreldresamarbeid, overgangar og trygt og godt barnehagemiljø.

Kunnskapsdepartementet sende sluttrapporten på høyring i januar 2022.

Les heile høyringa HER.

Foreldreperspektivet

FUB har sett søkjelyset på områder av barnehagelærarutdanninga som det, ut i frå eit foreldreperspektiv, er særleg viktig å gje kompetanse på.

Heile høyringssvaret frå FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev