Ny økonomiforskrift

Barn leker i sandkassen
Biletet syner ei lita jente som leiker i sandkassa

FUB har gjeve eit kort svar til høyring om forskrift om reknskapsplikt med vidare for barnehagar.

Forskrifta vart send på på høyring i juni 2022. Innhaldet i høyringa og svaret frå FUB kan du laste ned nedst på sida.

Godt formål

FUB har gjeve si tilslutning til forslaget til formålsparagraf. Vi trur at meir innsyn i barnahagane sine reknskap vil gje betre samarbeid med foreldre om økonomi i private barnehagar. Vi har ikkje gått djupare inn i dei andre delana av høyringa.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev