Når barnehagebarn skal begynne på skolen

Bildet viser to små jenter som plukker blomster på sin vei til skolen.

Skoler og barnehager har en gjensidig, lovpålagt plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole. I samarbeid med foreldre og skolen/SFO skal barnehagen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til skolen og skolefritidsordning.

Barnehagen og skolen skal bygge broer mellom det kjente og det nye, og gi de eldste barna muligheten til å glede seg til å begynne på skolen. I den nedlastbare fila nederst på sida kan du lese hvordan FUB mener en god overgang fra barnehage til skolen kan organiseres.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev