Meir fleksibelt barnehagetilbod

FUB har gjeve skriftleg innspel til representantforslag om eit meir fleksibelt barnehagetilbod, betre tilpassa familianes behov. Forslaget er framsatt i dokument 8:324 S (2021-2022) av representantar frå Venstre.

I april 2022 fremma stortingsrepresentantar frå Venstre forslag om eit meir fleksibelt barnehagetilbod, betre tilpassa familianes behov. Forslaget inneheld 3 punkt.

Les heile forslaget HER.

Positivt

FUB er positive til representantforslaget. Vi har i innspelet peika på nokre punkter i forslaget som er særleg viktige sett frå ei foreldreperspektiv.

Heile det skriftlege innspelet kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev