Koronakommisjonen del 2

Biletet syner tre vaksne i samtale.

FUB og FUG har svara saman på høyringa av NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2.

NOU 2022: 5 vart send på høyring i juni 2022.

Heile utgreiinga kan du lese HER.

Planar

I høyringssvaret legg vi mellom anna vekt på at det er naudsynt med gode planar dersom ein skal klare å halde på gode rutiner for samarbeid mellom skole/barnehage og foreldra i tider med pandemi eller anna krise.

Heile høyringssvaret kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev