Innspel til folkehelsepolitikken

Biletet syner to nyfikne born ute i naturen

FUB har gjeve innspel til Regjeringa i høve til neste folkehelsemelding. Vi peiker på trygt og godt miljø, mat og uteområde i barnehagar.

Helse- og omsorgsdepartementet har starta arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil bli fremja våren 2023. I høyringsbrevet bed helseminister Ingvild Kjerkhol om innspel til arbeidet frå aktørar i alle delar av samfunnet.

Les høyringsbrevet HER

Godt barnehagemiljø er god folkehelse

FUB peiker på tre viktige sider av arbeidet med eit trygt og godt miljø i alle barnehagar som det må satsast på framover. Vi ber òg om statlig satsing på mat og uteområde i barnahagar.

Heile innspelet til FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev