Innspel om helseberedskap

Levere i barnehagen
Biletet syner ei mor som er på veg inn porten for å levere sonen sin i barnehagen.

FUB har gjeve nokre korte innspel til Regjeringa sitt arbeid med ny stortingsmelding om helseberedskap.

I slutten av september gjorde Kunnskapsdepartementet oss merksame på ein invitasjon frå Helse- og omsorgsdepartementet om å kome med innspel i samband med regjeringa sitt arbeid med å lage ei stortingsmelding om helseberedskap. FUB peika mellom anna på store og gode uteområde i barnehagar som ein viktig del av folkehelsa.

Du kan laste ned innspelet nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev