Du er henta

Biletet syner ei barneteikning henta frå framsida av rapporten

FUB har gjeve eit kort høyringssvar i tre hovudpunkt i samband med Storberget-utvalet sin rapport «Du er henta». Rapporten rører ved politisk betente tema kring finansiering av private barnehagar.

Rapporten vart lagt fram 15. juni 2021, og sendt ut på høyring.

Du kan lese heile rapporten HER.

Kvalitet, mangfold og valfridom

FUB har peika på at kvalitet, mangfold og valfridom er noko foreldre set pris på uavhengig av om dei har barn i privat eller offentleg barnehage.

Heile høyringssvaret frå FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev