Bemanning i barnehagen

Bilde fra ansatt i barnehage
Bildet viser en ansatt som leser bok for to små barn i barnehage.

En tredjedel av barnehagene har kun 2-3 timer eller mindre i løpet av dagen der de oppfyller bemanningsnormen. Barnehagenes åpningstider varierer mellom ni og 11 timer.

Bemanningsnormen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. FUB mener dette ikke er tilstrekkelig.

FUB mener

  • FUB ønsker en styrket bemanningsnorm, med en ansatt pr. to barn under tre år, og en ansatt pr. fem barn over tre år.
  • Pedagogenes ubundne tid må holdes utenfor bemanningsnormen, dvs. at det må inn en annen ansatt når en pedagog tar ut ubunden tid
  • Det må være gode vikarordninger i barnehagene

LES MER: Bemanning i barnehagen

I den nedlastbare fila under kan du lese utfyllende hvordan Foreldreutvalget for barnehager mener bemanningen i barnehagen bør organiseres.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev