Når barn ikke kan være ute i barnehagen

Barnehagedagen 2023
Bildet viser ei lita jente som sitter i sandkassen.

I de aller fleste barnehager er det lagt opp til at store deler av dagen foregår ute. Men i noen tilfeller er det slik at barn ikke bør være ute. Det kan være ulike helsemessige årsaker til dette, for eksempel ved allergi. Når barn ikke kan være ute i barnehagen er det viktig at barnehagen og foreldrene finner gode løsninger for barnet. Om barnehagen har mulighet, kan de la barnet være inne.

Barnehageloven paragraf 37 sier at barn med nedsatt funksjonsevne skal få et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud av kommunen. Det må vurderes om ditt barn blir definert til å ha nedsattfunksjonsevne.

Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. I vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Om dette ikke vil være gjeldende for ditt barn vil de fleste barnehager strekke seg langt for å tilrettelegge for en best mulig barnehagehverdag for alle barn. Ta kontakt med barnehagen slik at dere sammen finner en god løsning som fungerer for barnet og barnehagen.

Her er noen eksempler på tilrettelegging:

  • Kan de voksne i barnehagen få opplæring i å ta løpende vurderinger av om barnet kan være ute den dagen eller ikke?
  • Er det mulig å la barnet være inne sammen med en annen avdeling?
  • Kan barnet være sistemann ut og førstemann inn?

Dersom dere ikke finner fram til en løsning ved ordinært samarbeid med barnehagen, kan dere involvere helsetjenesten i kommunen/spesialist. Dette for å få tilstanden vurdert i forhold til barnehageloven paragraf 37 og få hjelp til å vite hva dere har rett på. Ta kontakt med barnehagen så kan de videreformidle hvem dere skal kontakte. De kan og informere om hvordan dere eller barnehagen kan søke om ressurser til tilrettelegging for barnet i barnehagen.

LES MER OM: Hva gjør jeg når barnet mitt ikke kan være ute i barnehagen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev