Marte Oppedal Vale

Jeg heter Marte Oppedal Vale, er 43 år og bor i Oslo sammen med Lars og to barn, en gutt født i 2015 og jente født i 2017. Mine barn og jeg selv har nedsatt hørsel.

Jeg er utdannet statsviter, Cand.Polit, har erfaring fra Barne- og likestillingsdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet som rådgiver, og jobber nå som interessepolitisk seniorrådgiver ved Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Jeg brenner spesielt for mangfold i barnehagen. At barn og voksne skal erfare og se at vi i fellesskap blir sterkere når forskjellene oss imellom blir brukt positivt.

Barn og unge som har erfart og lært mangfold i praksis, fortsetter med det inn i voksen- og arbeidsliv. Barn med tilretteleggingsbehov har likestilt rett til å delta og utvikle seg i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev