Erik Eika

Jeg heter Erik Eika, er 35 år og bor i Sandvika i Bærum kommune. Jeg er gift med Maren og vi har ei jente født i 2015 og en gutt født i 2018. 

Jeg er utdannet sivilingeniør og jobber som rådgivende ingeniør i Norconsult AS.

Jeg er nå med i FAU og leder i SU i Hamang barnehage, til sammen har jeg vært med i FAU i to år. 

Jeg brenner spesielt for god bemanning og stabilitet i personalgruppen, for å gi barna god barnehagehverdag med stabile voksenrelasjoner. Det er også viktig at det legges til rette for at barna opplever mestring i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev